Kadra EURES z WUP współprowadzącymi spotkanie z młodzieżą: „Twoje życie jest bezcenne – nie pozwól się sprzedać”

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Przedstawiciele EURES z WUP w Szczecinie wraz z Komendą Miejską Policji w Koszalinie oraz Strażą Graniczną w Kołobrzegu uczestniczą w kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą oraz handlem ludźmi.

W dniu 20 marca br. w auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyła się debata pod hasłem „Twoje życie jest bezcenne – nie pozwól się sprzedać” poświęcona problematyce współczesnego handlu ludźmi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez  policjantów z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, a udział w niej wzięli uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Dubois w Koszalinie oraz przedstawiciele EURES z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Celem spotkania było omówienie przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka oraz metod jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznali młodzież z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy podejmowaniu pracy za granicą oraz omówili w jaki sposób należy sprawdzać każdą interesującą ofertę.

Spotkanie było pierwszym z cyklu, kolejne są planowane jeszcze w pierwszym półroczu 2015 r.