Warsztaty w CIiPKZ Koszalin dla uczniów Technikum Samochodowego „SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ”

Dodano przez: admin

W dniu 11 stycznia br. odbyły się warsztaty „Skuteczne porozumiewanie się" dla uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie. 

Uczniowie z klas 2 i 3 Technikum Samochodowego mieli możliwość zapoznania się z założeniami teoretycznymi zagadnień komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazu informacji. Poruszane zagadnienia były utrwalane na bieżąco poprzez praktyczne ćwiczenia, odgrywanie ról, występowanie uczestników przed grupą. Aktywne prowadzenie zajęć było dobrze przyjmowane przez młodzież, która nudzi się formą długich wykładów. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, pracy grupowej i indywidualnej. Nie wszyscy dobrze radzili sobie z wystąpieniami publicznymi, ważne więc były dla nich praktyczne, zindywidualizowane wskazówki, co mogą poprawić w swoim przekazie werbalnym i jak zapanować nad mową ciała.czniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach  i przyznali, że udział w warsztatach jest dobrą formą zdobywania dodatkowych, praktycznych umiejętności miękkich.