Szkolenie „Klient z zaburzeniami psychicznymi”

Dodano przez: admin

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie zorganizowało szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie z zakresu obsługi klienta zaburzonego psychicznie.

Na zajęciach uczestnicy mogli powiększyć swoją wiedzę na temat  objawów zaburzeń psychicznych, ich etiologii i częstości występowania. Uczyli się  wskazówek pozwalających rozpoznawać klienta zaburzonego. W formie warsztatowej uczestnicy zajęć powiększali swój zasób umiejętności postępowania z różnymi typami klientów zaburzonych psychicznie, dostosowywania podejmowanych decyzji do możliwości klienta oraz planowania dalszego sposobu pracy z klientem.

Zajęcia warsztatowe pracownicy PUP Koszalin uznali za interesujące a prezentowany materiał ocenili jako przydatny w pracy zawodowej.