Spotkanie z gimnazjalistami z Bobolic

Dodano przez: admin

W dniu 23 listopada br. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Filii WUP w Koszalinie poprowadzili zajęcia dla młodzieży z czterech ostatnich klas Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach.

Zajęcia odbywały się w ramach cyklu spotkań pod nazwą "Młodzież bliżej rynku pracy" mających na celu przybliżenie tematyki związanej z rynkiem pracy, na którym młodzi ludzie znajdą się po zakończeniu nauki. W przypadku gimnazjalistów spotkanie miało uświadomić im, że wiedza o zawodzie i potrzebach rynku pracy jest niezbędna do ich lepszego funkcjonowania na nim, wcale w nie tak odległej przyszłości, a ważność wyboru zawodu będzie miała wpływ na ich pozycję na nim.

W trakcie spotkania młodzież wykonała test zawodów, aby zbadać swoje predyspozycje zawodowe.

Dobry odbiór przeprowadzonych przez doradców zajęć sprawił, że Dyrekcja gimnazjum jest zainteresowana zorganizowaniem spotkań, ale już dla rodziców uczniów, którzy powinni również wspierać swoje dzieci w ich przyszłych wyborach.