Spotkania z maturzystami w CIiPKZ w Filii WUP w Koszalinie

Dodano przez: admin

W styczniu 2013 uczniowie z 4 klas maturalnych z Zespołu Szkół Nr 7 w Koszalinie, Technikum Budowlanego uczestniczyli w lekcjach zawodoznawczych.

Zajęcia te przeprowadzono dla czterech grup. Celem spotkań z młodzieżą, które odbywają się pod hasłem „Młodzież bliżej rynku pracy" było udzielenie im informacji zawodowej, rozszerzonej o rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego. W czasie spotkań uczniowie mieli okazję wykonać testy badające ich preferencje zawodowe oraz skorzystać z indywidualnych porad zawodowych. Do ich dyspozycji były tegoroczne, najbardziej aktualne informatory uczelni wyższych. Maturzyści otrzymali też wiedzę na temat pomocy, jaka mogą zaoferować im Powiatowe Urzędy Pracy w przypadku zgłoszenia się do tych instytucji, w tym o możliwości skorzystania ze staży i szkoleń.