Nowy cykl zajęć aktywizacyjnych w Zakładach Karnych

Dodano przez: admin

W roku 2013 kolejna grupa osadzonych w Zakładzie  Karnych w Starem Bornem wzięła udział  w zajęciach aktywizacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych z CIiPKZ w Koszalinie.

W nowym roku po raz kolejny,  doradcy zawodowi z CIiPKZ  w koszalińskiej Filii WUP rozpoczęli cykl zajęć aktywizacyjnych  dla osadzonych w Zakładach Karnych. Pierwsze zajęcia aktywizacyjne przeprowadzono w Zakładzie Karnym w Starem Bornem  odbywały się w dniach 11 - 12 lutego 2013 roku.  

Celem zajęć było przygotowanie osadzonych do lepszego radzenia sobie na rynku pracy.

Tematyka warsztatów dotyczyła między innymi :

  • określenia posiadanych umiejętności, predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron,
  • zwiększania motywacji do podjęcia pracy,
  • opracowania dokumentów aplikacyjnych uczestników zajęć,
  • poznania  skutecznych metod poszukiwania ofert pracy,
  • przygotowania do rozmowy z pracodawcą.

Ponadto uczestnicy zajęć zostali zapoznani z niektórymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Poznali również prawa i obowiązki osób bezrobotnych wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  formy pomocy, jaką mogą otrzymać z urzędów pracy i innych instytucji wspomagających. Osadzeni otrzymali konkretną wiedzę i umiejętności, które  praktycznie zastosowali w różnorodnych ćwiczeniach, np. symulacji rozmowy z pracodawcą przez telefon czy bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki ewaluacji  pozwalają stwierdzić,  że zajęcia aktywizacyjne spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Osadzeni wysoko ocenili  zarówno ich przydatność jak i sposób doboru metod stosowanych przez doradców.

Kolejne zajęcia aktywizacyjne na terenie Zakładu Karnego zostaną przeprowadzone przez doradców zawodowych z koszalińskiego CIiPKZ w dniach 8 - 9 kwietnia 2013 r.