Śniadanie Biznesowe w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK) – prezentacja narzędzia podczas Śniadania Biznesowego w Koszalinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, reprezentowany przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ), wspólnie z Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu z cyklu „Śniadanie Biznesowe”.

Celem spotkania jest zapoznanie pracodawców z nowoczesnym narzędziem pomiaru i analizy poziomu kompetencji przydatnych na rynku pracy. Obecnie sprawne zarządzanie personelem, to przede wszystkim wiedza na temat posiadanych przez pracowników kompetencji i talentów. Firmy działające na zachodniopomorskim rynku pracy, prowadząc politykę zarządzania zasobami ludzkimi opartą na kompetencjach, zapewniają sobie efektywne wykonywanie powierzonych obowiązków i osiąganie celów przez swoją kadrę. Bilans kompetencji opracowany dla kandydata do pracy lub podległych pracowników, powinien być dla pracodawcy punktem wyjścia do podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata do pracy lub planowania ścieżek rozwoju zawodowego swojej kadry. O tym, jak do tego celu wykorzystać NBK, opowiadać będą doradcy zawodowi z CIiPKZ z Koszalina.

Na spotkanie zapraszamy we czwartek
24 maja 2018 r., w godz.10:00-12:00
do City Box, Rynek Staromiejski 14  Koszalin

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.