„Młode mamy - do pracy wracamy!”.

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Zapraszamy młode mamy - cykl nowych warsztatów CIiPKZ Koszalin dla młodych matek.

Od listopada 2017 roku Centrum przedstawia nową propozycję ciekawych warsztatów, podejmujących najczęściej spotykane problemy młodych matek planujących powrót do pracy, pod wspólną nazwą: „Młode mamy - do pracy wracamy!”.

Oferta skierowana jest do kobiet, które po urodzeniu dziecka zrezygnowały z pracy zawodowej  i poświęciły się wychowaniu potomstwa. Duża część pań po urlopie wychowawczym pragnie na nowo podjąć aktywność zawodową, szuka zatrudnienia, boryka się z trudnościami niełatwego powrotu na rynek pracy.

Wychowywanie dzieci jest najtrudniejszą i najwspanialszą pracą na świecie, która uczy kobiety odpowiedzialności, zorganizowania, odporności na stres oraz działania pod presją czasu i emocji. W poradnictwie zawodowym bardzo się podkreśla, że takie umiejętności świetnie można wykorzystać także w pracy zawodowej.

Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości matek opiekujących się dzieckiem i uwzględnia rytm dnia rodziny. Warsztaty trwają w dogodnym czasie między godzinami 10.00 - 12.00.

Praca w grupie osób o podobnych problemach oraz skupienie się na interesujących młode matki zagadnieniach powinny przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania czasu zajęć dla rozwoju zawodowego i osobistego.

Wszystkie zainteresowane mamy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Terminy zajęć
21.11.2017r.

Mam talent"

Warsztat poświęcony zebraniu i podsumowaniu pełnych umiejętności każdej osoby uczestniczącej w zajęciach. Zarówno nabytych w trakcie nauki szkolnej oraz poprzednich doświadczeń zawodowych, jak też osobistych zdolności rozwiniętych podczas opieki nad dzieckiem i prowadzenia domu. Uczestnik zajęć dowie się jakie umiejętności zawodowe posiada, a także w jakich dziedzinach pracy może je wykorzystać.
W trakcie zajęć wykorzystany jest jeden ze specjalistycznych testów uzdolnień lub predyspozycji zawodowych, który stanowi bazę do poznania indywidualnych atutów osoby i pozwala przygotować bilans kompetencji, w tym mocnych i słabych stron każdego uczestnika.

28.11.2017r.

„Moc jest  w Tobie”

Celem zajęć jest przywrócenie wiary w siebie jako pełnowartościowego pracownika, nauka profesjonalnej prezentacji własnej osoby oraz rozwój sprawności poruszania się po rynku pracy. Uczestniczki zdobędą też informacje o rynku pracy, występujących na nim tendencjach, a także poznają prawa i obowiązki pracownicze oraz możliwości dalszego działania.

05.12.2017r.

„Wróć z sukcesem na rynek pracy”

Celem zajęć jest przede wszystkim wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników do aktywnego poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Aby to osiągnąć warto przygotować się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, poznać zasady budowania pierwszego wrażenia, najczęściej zadawane pytania, nauczyć się rozwiewać ewentualne obawy pracodawcy. Zajęcia polecane są dla mam, które proces poszukiwania pracy chcą zakończyć pełnym sukcesem.

       Zapisy:

  •  w CIiPKZ Koszalin, ul. Słowiańska 15a
  • telefon 94-344-50-50
  • e-mail:cipkz-koszalin@wup.pl