IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w działaniach szczecińskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W dniach od 16 do 20 października 2017 roku odbywał się  IX Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego motywem przewodnim było hasło: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Mając na względzie motto przewodnie IX edycji tego wydarzenia, szczecińskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zorganizowało cykl zajęć warsztatowych dla pełnoletniej młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych zainteresowanych planowaniem przyszłości zawodowej. Tematyka przeprowadzonych zajęć „Odkrywamy talenty”, „TZK, czyli talenty, zainteresowania, kompetencje!” oraz „Przedsiębiorczość to talent, czyli - czy ja się do tego nadaję?”, dotyczyła poznania własnych talentów, kompetencji i pasji. Realizowane zajęcia prowadzone były w siedzibach szkół.

W ramach oferty OTK prowadzono następujące zajęcia:

„ODKRYWAMY TALENTY” - w trakcie zajęć uczestnicy mogli poznać co to są talenty, skąd się biorą i co warunkuje ich rozwój, a także jak je skutecznie rozwijać. Jeśli będą postępować zgodnie ze swoimi predyspozycjami i robić z zapałem to, co lubią - mają szansę robić to coraz lepiej i dojść do sukcesów a nawet mistrzostwa. Obszary mocnych stron, a nie słabości, mogą pozytywnie wpływać na ich motywację wewnętrzną i chęć działania.

„TZK, CZYLI TALENTY, ZAINTERESOWANIA, KOMPETENCJE” - zajęcia kierowane do osób ciekawych własnych atutów i zainteresowań. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wykonania testu zainteresowań zawodowych i odkrycia własnego potencjału. Zajęcia koncentrowały się na poznaniu własnej osoby po to, aby trafnie dokonywać wyborów zawodowych i uzyskać satysfakcję w przyszłej pracy zawodowej.

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO TALENT, CZYLI - CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?”  - interesujące aktywne zajęcia, podczas których uczestnicy odkrywali własne talenty przedsiębiorcze, poznali swój potencjał samodzielności, rozwijali i praktyczne przećwiczyli własne predyspozycje i umiejętności. W zajęciach wykorzystano grę symulacyjną pn. „Chłopska szkoła biznesu”. Zabawa w przedsiębiorczość cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczestniczyło w niej 246 młodych osób w 13 grupach.

Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z usług szczecińskiego CIiPKZ skorzystało łącznie 397 uczniów w ramach 22 grup.

Podkreślić należy, że młodzież w trakcie zajęć chętnie i aktywnie uczestniczyła w dyskusjach, pogadankach, zadawała wiele pytań na temat wyboru zawodu, swoich predyspozycji oraz rynku pracy.