CIiPKZ w Filii w Koszalinie - warsztaty Jak wzmocnić pewność siebie, poczucie własnej wartości

Dodano przez: admin

W dniu 23 stycznia br. odbyły się warsztaty „ Jak wzmocnić pewność siebie, poczucie własnej wartości", zajęcia były otwarte dla osób chętnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy.

 Uczestnikami warsztatów były osoby pracujące oraz pozostające bez stałego zatrudnienia ale jeszcze nie zarejestrowane w PUP. Chciały one zwiększyć swoje kompetencje miękkie, by poczuć się pewniej na trudnym, koszalińskim rynku pracy. Uczestnicy bardzo zaangażowani, aktywnie pracowali na zajęciach, wykonując przygotowane ćwiczenia i zadania. Zapoznali się z założeniami teoretycznymi zagadnień hierarchii potrzeb, budowania dobrej samooceny, roli otoczenia w budowaniu pewności siebie. Duży nacisk w zajęciach był położony na rolę myślenia pozytywnego i nastawienia optymistycznego w stosunku do problemów. Wyraźnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się też ćwiczenia związane z mową ciała, okazywania swoją postawą, ubiorem i wyglądem wysokiego poczucia własnej wartości. 

Poruszane zagadnienia okazały się bardzo przydatne dla uczestników, którzy wysoko ocenili poziom warsztatów w ankietach ewaluacyjnych.