19. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

21 kwietnia 2022 roku doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyli w 19. Środkowopomorskich Targach Pracy GlobalLogic, zorganizowanych po dwóch latach przerwy, w formule stacjonarnej przez Politechnikę Koszalińską.

W tegorocznej edycji targów uczestniczyło 60 wystawców reprezentujących wiodących pracodawców z regionu oraz instytucje rynku pracy. Jednym z wystawców był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na naszym stoisku uczestnicy Targów mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych udzielanych przez doradców zawodowych z koszalińskiego CIiPKZ. Prowadzone rozmowy dotyczyły głównie problemów planowania dalszego rozwoju zawodowego, podejmowania pracy, procesu rekrutacji. W trakcie oferowanych konsultacji można było zweryfikować przygotowane wcześniej CV oraz dowiedzieć się, jak dobrze zaprezentować się i przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę. Młodzi ludzie korzystali ponadto z testów badających obszary zainteresowań zawodowych oraz z informacji dotyczących prognozowanych zawodów. Wielu z nich przyjęło zaproszenie na indywidualne rozmowy doradcze do siedziby Centrum.

Wśród odwiedzających, obok studentów i młodzieży szkół średnich, było wiele osób pochodzących z Ukrainy, które w Koszalinie pragną podjąć pracę. Mogli oni liczyć z naszej strony na szczegółowe informacje dotyczące lokalnego rynku pracy oraz pomoc w przygotowaniu CV.

Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy oprócz doradców zawodowych porad udzielał także doradca Eures oraz pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie.