WUP.XVA.322.149.ASz.2019 - Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz dwóch pomieszczeń biurowych (020 i 021) w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - II postępowanie.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące robót remontowych dla Sali konferencyjnej oraz dwóch pomieszczeń biurowych (020 i 021) w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - II postępowanie.

Nomenklatura CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w Plikach do pobrania.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz dwóch pomieszczeń biurowych (020 i 021) w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie” w Kancelarii Urzędu na parterze w holu głównym lub przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 12:00.