SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WUP.XVA.322.157.ALe.2019 Usługa drukowania na potrzeby KFS

W celu rozeznania cen rynkowych dot. „Usługi drukowania na potrzeby KFS”, zwracam się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji cenowej, w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia.

Kalkulację cenową proszę przesłać na adres mailowy przetargi@wup.pl w terminie do 10 lipca 2019 r.

Proszę o podanie łącznej kwoty umownej brutto oraz netto.

Szczegółowy nr wg CPV 79810000-5 Usługi drukowania.

 

Pragnę zaznaczyć, iż rozeznanie cenowe stanowi element analizy rynku i nie jest zamówieniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a otrzymana od Państwa wycena nie powoduje żadnych zobowiązań.

Jednakże Państwa kalkulacja stanowi istotnym element wpływający na czynności przygotowawcze przedmiotowego postępowania, dlatego też zachęcam do złożenia kalkulacji, co pozwoli na planowe udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.