WUP.XV.262.33.2024.MCzm Zapytanie ofertowe pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 15 kwietnia 2024 r. wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego, dotyczące kryteriu oceny ofert. Zamawiający przekazuję treść pytania wraz z odpowiedzią w plikach do pobrania. 

dodano:

16-04-2024 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek”.

Znak sprawy: WUP.XV.262.33.2024.MCzm

Nomenklatura wg CPV: 30125100-2 Wkłady barwiące.

 

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w plikach do pobrania, a następnie złożenie oferty zgodnej z treścią dokumentu.

Miejsce składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć pocztą elektroniczną (jako skan podpisanych dokumentów) na adres: przetargi@wup.pl  w terminie do 18.04.2024 r. godz. 10:00