WUP.XVA.322.69.ASzu.2022 Usługa przeprowadzenia kursu języka polskiego dla Cudzoziemców przebywających w Polsce - TRYB PODSTAWOWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - II

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZMIANA TREŚCI SWZ

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA