WUP.XVA.322.66.AŻ.2022 Usługa sprzątania biur w roku 2023 - tryb podstawowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wszczęciu postępowania