WUP.XVA.322.134.ABar.2021 Usługi sprzątania w 2022 roku - TRYB PODSTAWOWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia