WUP.XVA.322.128.ASzu.2021 Dostawa i instalacja komponentów serwerowych wraz z wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji - TRYB PODSTAWOWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania