Znak postępowania WUP.VIIIA.322.7.ABar.2017. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w roku 2017

PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA