TRYB PODSTAWOWY_WUP.XVA.322.142.ASzu.2022 Kurs nauki języka polskiego dla Cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce - 2

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA