WUP.XVA.322.233.ASzu.2018 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Odpowiedzi na pytania do treści Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2019