SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WUP.XVA.322.13.ALe.2020 Usługa zorganizowania i przeprowadzenie 12 szkoleń dla 240 osób

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA