Inspektor Ochrony Danych

  1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie pełni p. Marta Baranowska - Juszyńska.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich  przetwarzaniem.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@wup.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.