Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finasowej 2014 - 2020.

Dokument obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.