Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o bieżących lub planowanych naborach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.