Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

Dodano przez: Alicja Giszczak

Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o przeznaczeniu na ten cel ponad 124 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – w tym 64 mln zł na podstawie decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez powiatowe urzędy pracy, zagwarantowano kolejne 14 mln zł z unijnych środków, co łącznie stanowi aż 138 mln zł zaangażowanych przez nasz region na rzecz wsparcia przedsiębiorców.
 

Województwo zachodniopomorskie wesprze walkę z epidemią kierując:
 

  • ponad 66 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), w tym 6 mln zł z oszczędności oraz

  • 72 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ), w tym kolejne 8 mln zł oszczędności.
     

Środki te wzmocnią zasoby Funduszu Pracy, dając przedsiębiorcom możliwość zrekompensowania części wynagrodzeń pracowników, wraz ze składkami ponoszonymi przez pracodawców na ich (pracowników) ubezpieczenia społeczne.
 

WAŻNE! Po wsparcie należy się kierować do Powiatowych Urzędów Pracy w miejscu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, zachowując 14-dniowy termin od ogłoszenia naboru wniosków.
 

Szczegóły wsparcia znajdziecie Państwo w załączonej broszurze.