Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dodano przez: Alicja Giszczak

W dniu 9 marca 2023 r.  na parterze kampusu Politechniki Koszalińskiej  przy ul. Śniadeckich w Koszalinie odbył się  Dzień Otwarty. To cykliczne wydarzenie  miało na celu umożliwienie studentom oraz  uczniom szkół średnich, nie tylko z naszego regionu, zapoznanie się z ofertą prezentowaną przez  koszalińską uczelnię.
 

Podczas Dnia Otwartego można było wziąć  udział w pokazach, prezentacjach i wykładach przygotowanych przez naukowców,  także w interaktywnej grze z nagrodami oraz sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowała prezentacje o tym, jak przygotować się i zdać maturę z matematyki i języka polskiego.
 

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Porad udzielali specjaliści ds. planowania kariery zawodowej z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie oraz doradca EURES. Uczestnicy informowani byli o możliwości uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.