Działanie 8.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: - RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 - stan na 31.01.2019 r.  Pobierz plik