Działanie 7.7 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 - stan na dzień 30.04.2022 r. Pobierz plik