Działanie 7.1 (typ 2) - Aktualizacja Regulaminu naboru

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin naboru w wersji 1.2.
 

Aktualizacji uległ termin, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną.
 

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
 

Pobierz plik:

Zaktualizowany Regulamin naboru wersja 1.2