Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracodawców uruchomione!

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Od dziś pracodawcy naszego województwa mogą składać wnioski na dofinansowanie wydatków związanych z:
 

- dostosowaniem stanowisk pracy, aby dalsza praca nie pogarszała stanu zdrowia pracowników,

- rozszerzeniem pakietu świadczeń medycznych,

- ochroną narządu ruchu, wzroku, słuchu i węchu pracowników w miejscu pracy,

- podniesieniem poziomu ich wiedzy na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych,

- walką ze stresem, np. poprzez organizację punktu indywidualnych konsultacji z psychologiem,

- organizacją pakietów sportowe dla pracowników

- przekwalifikowaniem pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach w firmie.

Nabór trwa do 22 sierpnia!

Więcej informacji tutaj