Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracodawców uruchomione!

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Do 4 stycznia pracodawcy naszego województwa mogą składać wnioski na dofinansowanie wydatków związanych z:

 

- dostosowaniem stanowisk pracy, aby dalsza praca nie pogarszała stanu zdrowia pracowników,
 

- rozszerzeniem pakietu świadczeń medycznych,
 

- ochroną narządu ruchu, wzroku, słuchu i węchu pracowników w miejscu pracy,
 

- podniesieniem poziomu ich wiedzy na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
 

- walką ze stresem, np. poprzez organizację punktu indywidualnych konsultacji z psychologiem,
 

- organizacją pakietów sportowe dla pracowników
 

- przekwalifikowaniem pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach w firmie.
 

 

Więcej informacji o trwającym naborze tutaj