Wskazówki dla Beneficentów PO WER w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych

Dodano przez: Daniel Sawicki

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach obowiązków koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych poświęconych Funduszom Europejskim prowadzi szereg działań, w tym przygotowuje cykliczne informacje na temat aktualnych projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.


Przy okazji opracowywania tych informacji, skierowanych do ludzi młodych tzw. NEETs, MIiR analizuje odpowiednie strony internetowe Beneficjentów PO WER oraz podstrony realizowanych projektów. Podczas analizy powyższych stron internetowych uwagę zwróciło wiele ogłoszeń zawierających uchybienia lub nieprawidłowości.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- nieaktualne dane i informacje - w bardzo wielu przypadkach strony są nieaktualne, a przedawnienie informacji wskazuje na nawet wielomiesięczne lub kilkuletnie zaniedbania (przekierowania do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, logo nieistniejącego banku, logo PO KL przy projektach PO WER). Ponadto nie są na bieżąco aktualizowane najważniejsze informacje dotyczące samych projektów i istotnych dla uczestników danych np. terminów rekrutacji;

- trudny i urzędniczy język informacji – w przeważającej większości stron internetowych język informacji skierowanych do młodzieży z grupy NEETs nie jest do niej dostosowany, podobnie jak zakres treści – zbyt obszerny, podający nieistotne z punktu widzenia potencjalnego uczestnika projektu informacje;

- rozproszenie informacji na temat projektu;- tworzone są podstrony z opisem projektu, natomiast bieżące informacje o realizacji projektu, w tym ogłoszenia o otwartych rekrutacjach są zamieszczane w sekcji „Aktualności” stron instytucji i w żaden sposób nie są powiązane z podstroną projektu. W konsekwencji istnieje duże ryzyko przeoczenia ważnej informacji.

- różny sposób podawania informacji – część informacji dotyczących projektu prezentowana jest jako treść na stronie projektu, inne informacje prezentowane są jako kolejna pozycja aktualności, a inne jako pliki do pobrania.

Jednym z podstawowych kanałów informacji z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami są strony internetowe, dlatego tak ważna jest kompleksowa, aktualna, dostępna i przejrzysta informacja nt. oferowanego wsparcia oraz terminów rekrutacji. W związku z tym MIiR rekomenduje Beneficjentom PO WER stosowanie nastepujących zasad:

1. każdy projekt powinien mieć wyodrębnioną podstronę lub część serwisu internetowego beneficjenta, gdzie zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące projektu, takie jak:

  • zakres pomocy – na jakiego rodzaju działania/wsparcia może liczyćuczestnik projektudla kogo jest projekt – kto się może zgłosić

  • kiedy (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

  • w jaki sposób można się zgłosić i gdzie

  • dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek

  • jeśli powstał regulamin uczestnictwa w projekcie lub regulamin projektu, należy stworzyć wyciąg najważniejszych informacji i zamieścić to jako treść na stronie, natomiast cały regulamin załączamy jako plik do pobrania

2. należy respektować zasady „prostego języka”, stosować przystępne i przystosowane do odbiorcy słownictwo, w miejsce języka urzędowego,

3. należy na bieżąco aktualizować informacje, zwłaszcza informacje dotyczące terminów,

4. należy podać datę aktualizacji,

5. wszelkie zmiany informacji powinny zostać wyróżnione, tak aby czytelnik mógł zauważyć, co się zmieniło,

6. należy dbać o to, aby linki podawane na stronie były właściwe i kierowały do odpowiednich stron,

7. jako pliki do pobrania powinno się zamieszczać tylko załączniki, np. formularz zgłoszeniowy, regulaminy itp.