Aktualności

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, która jest dostępna wraz...
Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”  – zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”.
Zapraszamy na e-szkolenie WUP - “NEET - wyzwanie dla Europejskiego Funduszu Społecznego”
Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 3 lipca 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”, adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
E-szkolenie WUP – „Twoja kariera w Twoich rękach”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Zapraszamy na e-szkolenie WUP – „Twoja kariera w Twoich rękach”
Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
3 czerwca 2019. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarządzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli. Wzięło w nim udział 14 osób.
Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 18 czerwca 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”– zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniach 22-23 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projektyz komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej

Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 3 czerwca 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.