Aktualności

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych:   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności kontynuacji działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, a także dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas...
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE
Dodano przez: Kamil Paćkowski
16 grudnia 2021 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Pobierz plik:
Czwarta tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” ogłoszona
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych nie są Ci obce? Masz pomysł na nowe, bardziej efektywne i skuteczne rozwiązania dotyczące włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym?  
Dni Otwarte Funduszy Europejskich pełne wrażeń – 8 edycja już za nami.
Dodano przez: Kamil Paćkowski

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe święto Funduszy Europejskich w Polsce, podczas którego zaprezentowano, jak wiele udało się zrobić dzięki dotacjom unijnym.
Nie zwlekaj! Na zgłoszenia do Konkursu filmowego „Nakręceni EFS-em” czekamy do 18 października 2021 r.
Dodano przez: Kamil Paćkowski

Filmowanie jest Twoją pasją? Nakręć nam Swoją historię z EFS-em Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Poddziałanie 1.2.1 - Ostateczna lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21– stan na dzień 20 września 2021 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Poddziałanie 1.2.1 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21– stan na dzień 31 sierpnia 2021 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Zmiana numerów rachunków depozytowych - PO WER 2014-2020
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od 14.08.2021r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wszelkich zwrotów z tytułu realizacji projektów w ramach programów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szkolenie pn. „ Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”  – zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 8 lipca 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknię...