Aktualności

Poddziałanie 1.2.1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20 w formie wideokonferencji na żywo. Spotkanie odbędzie się 13 sierpnia 2020 r., od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny po kliknięciu TUTAJ, do dnia 11 sierpnia do godziny 9:00. W celu prawidłowego odbioru spotkania...
Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1. Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20
Poddziałanie 1.1.1 - Lista nr 1 podpisanych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych  w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Poddziałanie 1.1.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/20. Pobierz plik
Poddziałanie 1.1.1 - Lista nr 1 projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę nr 1 projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/20.
Wskazówki dla beneficjentów EFS w ramach PO WER w związku z epidemią COVID-19
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu, skontaktuj się z nami. Zgłoś problemy a my je przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.
Poddziałanie 1.1.1 - Aktualizacja załącznika 7.8 do Regulaminu naboru
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 09 marca 2020 r. zaktualizowany Regulamin naboru dla Poddziałania 1.1.1 w ramach PO WER 2014-2020 w wersji 1.0.
Poddziałanie 1.1.1 - Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Numer naboru: POWR.01.01.01-IP.22-32-001/20.
Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 07 lutego br. w siedzibie  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego.