Aktualności

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od 14.08.2021r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wszelkich zwrotów z tytułu realizacji projektów w ramach programów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szkolenie pn. „ Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”  – zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 8 lipca 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się...
Poddziałanie 1.2.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 z dnia 30.06.2021 r. wraz z jej aktualizacją z 02.07.2021 r. Aktualizacja listy wynika ze zwiększenia alokacji na Poddziałanie 1.2.1., w związku z którą wszystkie projekty ocenione pozytywnie otrzymały dofinansowanie. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projekt...
Poddziałanie 1.2.1 - Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1. Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21
Zapraszamy na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na ostatnie zaplanowane w tym roku szkolenie  pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu...
Poddziałanie 1.2.1. - Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21. Pobierz plik
Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”  zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 8 czerwca 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Wzięło w nim...
Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS” – zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 27 maja 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt....
Zapraszamy na szkolenie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Termin szkolenia: 8 czerwca 2021 r. online...
Zapraszamy na szkolenie online pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie...