Szczecin - Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarzadzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu

  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)

  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 8 listopada 2018 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!