Poddziałanie 1.2.1 - Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 – stan na dzień 30 kwietnia 2019 r. Pobierz plik