KOMUNIKAT dotyczący wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego

Dodano przez: Kamil Paćkowski

IP PO WER informuje, że IZ PO WER wydała KOMUNIKAT dotyczący wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego, finansowanych z funduszy europejskich, w tym ze środków PO WER.

Przedmiotowy KOMUNIKAT znajduje się w pliku pdf.

IP PO WER prosi o zapoznanie się ze stanowiskiem IZ PO WER.