Informacja po spotkaniu informacyjnym dotyczącym niekonkurencyjnych naborów wniosków dla porozumień terytorialnych ZIT i IIT on-line

Dodano przez: Rafał Rosiński

28 marca 2024 r. odbyło się spotkanie w formie online, dotyczące naborów wniosków prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym dla porozumień terytorialnych ZIT i IIT w obszarze wspierającym edukację zawodową oraz rozwój usług społecznych.

W spotkaniu wzięło udział 100 osób. Omówiono m.in. szczegółowe kryteria, ich główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, zasady promocji, a także udzielono odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania.

Więcej o naborach:

  • Edukacja zawodowa:

 - Działanie 6.10 Edukacja zawodowa (ZIT) FEPZ.06.10-IP.01-001/23,  jest dostępny tutaj
 - Działanie 6.11 Edukacja zawodowa (IIT) FEPZ.06.11-IP.01-001/23,  jest dostępny tutaj

  • Rozwój usług społecznych:

- Działanie 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT) FEPZ.06.19-IP.01-001/23, jest dostępny tutaj
- Działanie 6.20 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (IIT) FEPZ.06.20-IP.01-001/23,  jest dostępny tutaj

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.