Aktualności FEPZ

Działanie 6.15 - Nabór wniosków w trybie konkurencyjnym
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 5 lipca 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny.   Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.15. Kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, Numer naboru: FEPZ.06.15-IP.01-001/23.   Obowiązująca wersja...
Działanie 6.9 - Aktualizacja regulaminu wyboru
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 5 lipca 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru nr  FEPZ.06.09-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru – wersja 1.2 z dnia 05.07.2023 r. wraz z załącznikami dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl . W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie...
Działanie 6.9 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line
Dodano przez: Kamil Paćkowski
13 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.9 Edukacja ogólna Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Działanie 6.9 - Aktualizacja regulaminu wyboru
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 16 czerwca 2023 r. został zaktualizowany Regulamin wyboru nr  FEPZ.06.09-IP.01-001/23 wraz z załącznikami oraz harmonogramem oceny wniosków.
Działanie 6.9 - Nabór wniosków w trybie konkurencyjnym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 2 czerwca 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9. Edukacja ogólna, Numer naboru: FEPZ.06.09-IP.01-001/23.
Konsultacje społeczne Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, informuje iż przygotowana została propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.