WUP.XVA.322.162.ASt.2019 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA “Usługa doradcza obejmująca regionalną kampanię informacyjno–promocyjną (woj .Zachodniopomorskie)”—kalkulacja cenowa.

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w celu rozeznania cen rynkowych na  "Usługa doradcza obejmująca regionalną kampanię informacyjno–promocyjną (woj .Zachodniopomorskie)" zwracamy się z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej .

Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Nomenklatura: 85312320-8 Usługa doradztwa.

Kalkulacja musi zawierać:

Łączny koszt brutto oraz netto z uwzględnieniem STAWKI PODATKU VAT oraz wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kalkulację cenową należy kierować na adres mailowy: przetargi@wup.pl, do dnia 25 lipca 2019.

Pragniemy zaznaczyć, iż rozeznanie cenowe stanowi element analizy rynku i nie jest zamówieniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a otrzymana od Państwa wycena nie powoduje żadnych zobowiązań.

Jednakże Państwa kalkulacja stanowi istotnym element wpływający na czynności przygotowawcze przedmiotowego postępowania, dlatego też zachęcamy do złożenia kalkulacji, co pozwoli na planowe udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.