WUP.XVA.322.157.ALe.2019 Usługa drukowania na potrzeby Krajowego Funduszu Spolecznego

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: „Usługi drukowania na potrzeby Krajowego Funduszu Społecznego”.

Nomenklatura CPV: 79800000-2 Usługa drukowania

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w Plikach do pobrania.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie, w Kancelarii Urzędu ( na parterze w holu głównym)  do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługa drukowania na potrzeby Krajowego Funduszu Społecznego” lub WUP.XVA.322.157.ALe.2019