WUP.XVA.322.143.ASt.2019 Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w podziale na II części

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w podziale na II części"

Nomenklatura wg CPV: 39130000-2 meble biurowe.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie, w Kancelarii Urzędu (na parterze w holu głównym) w terminie do 18 lipca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczeciniew podziale na II części” lub WUP.XVA.322.143.ASt.2019.

Jednoczesnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjnosci pod nr 1193991.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z trescią Zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.