WUP.XV.262.29.2024.AŻ Dostawa materiałów dydaktycznych - gier dla CIiPKZ

Informuję, iż w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o numerze 2024-15404-186065, dotyczące naboru ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Dostawa materiałów dydaktycznych – gier dla CIiPKZ”.

Numer sprawy: WUP.XV.262.29.2024.AŻ

Nomenklatura wg CPV:  37524000-7 gry, 37524100-8 - gry edukacyjne,

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186065

Ofertę cenową należy złożyć WYŁĄCZNIE poprzez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI – Sekcja Oferty, w terminie do 18 marca 2024 r.