WUP.VIIIA.322.229.ALe.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego Zadanie 1 oraz Zadanie 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zamieszczamy zapytanie ofertowe na realizację dostawy sprzętu gospodarstwa domowego  Zadanie 1 oraz Zadanie 2.

Znak postępowania: WUP.VIIIA.322.229.ALe.2016

Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: agata_lepczynska@wup.pl

w terminie do dnia 25 listopada 2016 r., godz. 15.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.