WUP.XV.262.48.2024.ASzu ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi wywozu odpadów biodegradowalnych w podziale na części

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w dn. 22-04-2024 r., wpłynęło pytanie do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią w plikach do pobrania

dodano: 23-04-2024 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w dn. 19-04-2024 r., wpłynęło pytanie do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią w plikach do pobrania

dodano: 19-04-2024 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn.: Usługi wywozu odpadów biodegradowalnych w podziale na części.

Znak sprawy: WUP.XV.262.48.2024.ASzu

Nomenklatura wg CPV 90511000-2 Usługi wywozu odpadów.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w plikach do pobrania, a następnie złożenie oferty zgodnej z treścią dokumentu.

Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć pocztą elektroniczną (jako skan podpisanych dokumentów) na adres: przetargi@wup.pl w terminie do 26 kwietnia 2024 r.