WUP.XV.262.47.2024.MBi- Dostawa wraz ze znakowaniem materiałów promocyjnych służących rozpowszechnianiu informacji o usługach publicznych służb zatrudnienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa wraz ze znakowaniem materiałów promocyjnych służących rozpowszechnianiu informacji o usługach publicznych służb zatrudnienia.

Znak sprawy: WUP.XV.262.47.2024.MBi

Nomenklatura wg CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w plikach do pobrania, a następnie złożenie oferty zgodnej z treścią dokumentu.

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (jako skan podpisanych dokumentów) na adres: przetargi@wup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2024 r. godz. 11.00

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.