WUP.XV.262.37.ASzu.2024 Usługi drukowania materiałów wystawienniczych - ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie informuję, iż w Bazie konkurencyjności, pod numerem: 2024-199-186926 (Id 186926) zostało opublikowane Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym dotyczącym Usługi drukowania materiałów wystawienniczych

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186926

Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszenia i do złożenia oferty.

Znak sprawy: WUP.XV.262.37.2024.ASzu

Nomenklatura wg CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane.

Ofertę cenową należy złożyć WYŁĄCZNIE poprzez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI – Sekcja Oferty, w terminie do 3 kwietnia 2024 r.


Powstaje w kontekście projektu
FEPZ.09.01-IZ.00-0002/23 - Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem FE PZ 2021-2027 na 2024 r.