WUP.XV.262.10.2024.ABar Usługa ekspercka polegająca na zapewnieniu wsparcia doradczego pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego, w przedmiotowej sprawie, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia- terminu składania ofert, poprzez zmianę zapisów, które zostały przedstwione w załączniku.

Informacja, waz z modyfikacją (załącznik do ogłoszenia) została opublikowana w Bazie konkurencyjności.

Ofertę cenową należy złożyć WYŁĄCZNIE poprzez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI – Sekcja Oferty w terminie do 8 kwietnia 2024 r., godz. 12:00.


W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie informuję, iż w Bazie konkurencyjności, pod numerem: 2024-3905-186820 (Id 186820) zostało opublikowane Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym dotyczącym Usługi eksperckiej  polegającej na zapewnieniu wsparcia doradczego  pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186820

Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszenia i do złożenia oferty.

Znak sprawy: WUP.XV.262.10.2024.ABar

Nomenklatura wg CPV: 85312320-8: Usługi doradztwa.

Ofertę cenową należy złożyć WYŁĄCZNIE poprzez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI – Sekcja Oferty, w terminie do 3 kwietnia 2024 r., godz. 10:00.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.