Znak sprawy: WUP.XVA.322.39.MKar.2017 Usługa przygotowania i przeprowadzenia regionalnej kampanii informacyjno – promocyjnej Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF), na Pomorzu Zachodnim.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

3 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA