ZNAK SPRAWY: WUP.XVA.322.219.ASzu.2017 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2018 w podziale na III części

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZNAK SPRAWY: WUP.XVA.322.219.ASzu.2017 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2018 w podziale na III części