ZNAK SPRAWY: WUP.XVA.322.223.MKar.2017 - Usługa noclegowa i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkoleń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA